แก้ปัญหา WordPress ถาม ftp username / password

วันนี้ไปเจอวิธีใหม่ในการแก้ปัญหา WordPress ถามหา ftp เวลาอับเดทหลังบ้าน
โดยไม่ต้องใส่ค่า ftp เลย
ใส่โค้ดในไฟล์ wp-config.php บรรทัดเดียวแค่นี้ครับ

wordpress-ftp-direct

ก็อบปี้ได้ที่นี่ครับ

define('FS_METHOD', 'direct');

credit : http://stackoverflow.com/questions/17922644/wordpress-asking-for-my-ftp-credentials-to-install-plugins

ถ้ายังไม่ได้อีกต้องแบบนี้เลยครับ

define('FTP_HOST', 'localhost');
define('FTP_USER', 'Username ของ FTP');
define('FTP_PASS', 'Password ของ FTP');
define('FTP_BASE', 'Path เช่น /public_html/');

Tag : WordPress ถาม FTP